Het bestuur

Kredietunie Eemsregio u.a.

Kredietunie Eemsregio u.a.is opgericht in april 2014. Het idee achter Kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Via een gemeenschappelijke kas wordt geld aan elkaar beschikbaar gesteld en geleend. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken het steeds vaker laten afweten bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

Organisatie

Binnen Kredietunie Eemsregio u.a. werken zowel vrijwilligers als betaalde ‘professionals’. Uit kostenoverwegingen maar ook uit oogpunt van solidariteit is het belangrijk dat binnen de kredietunie een blijvend goed evenwicht wordt gehandhaafd tussen deze twee groepen.

Het bestuur

Het bestuur binnen kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het toezien op de dagelijkse gang van zaken.

Voorzitter

Fred Bagnay geboren in Ermelo. Sinds 1987 woonachtig in Delfzijl en sindsdien een schildersbedrijf begonnen in Delfzijl en omstreken. Getrouwd met Wil, twee kinderen, en drie kleinkinderen. 

Waarom ik de Kredietunie Eemsregio een warm hart toedraag? Het is een mooi gebied, met een goed woonklimaat en prettige mensen die het verdienen om in te investeren, zeker naar de toekomst toe. Hier wil ik graag een steentje aan bijdragen.

 

Penningmeester

Edske Smit (1958) is in 1979 begonnen bij de Algemene Bank Nederland NV  te Groningen. Hij heeft zijn loopbaan diverse functies bekleed. 

Zijn laatste functie was Directeur Preferred Banking district Oost Groningen/Groningen. Per 1 maart 2013 is hij bij de ABN AMRO Bank NV vertrokken.

    

 

Secretaris

Gerrit Jan Steenbergen (1970) is sinds 1997 werkzaam bij Flanderijn & Bouwman Gerechtsdeurwaarders te Appingedam als senior incassomedewerker. 

Daarnaast was hij tussen 2003 en 2014 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Delfzijl. Sinds 2013 is hij lid van de Provinciale Staten van de Provincie Groningen voor de ChristenUnie.

    

 

Ambassadeur Kredietunie Eemsregio

Frits Migchelbrink heeft vele functies gehad in het bedrijfsleven en bij de overheid. Van 1994 tot zijn pensionering in 2007 was hij directeur van de NOM.

 

Secretariaat

Barbara Bosscher, Delfzijl

 

Ledenoprichters

Bert Boer, Farmsum  

Bert van Dijken, Farmsum    

Nico van den Helm, Borgercompagnie      

Lammert Hekman, Delfzijl      

Pieter Siert Wiersema, Godlinze  

Udo Zeeman, Farmsum

 

 

Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.