Krediet aanvragen

U zoekt geld om te groeien

8 procent van de Nederlandse ondernemers in het mkb is op zoek naar geld om te groeien.En dat geld vinden ze steeds minder vaak bij banken die, anders dan voor de crisis, niet zo happig zijn op het verlenen van krediet aan kleinere bedrijven. Daar is op zich niets mis mee. Want waar in Europa nog 80 procent van de bedrijven afhankelijk is van kredietverlening door traditionele banken is dat in de VS maar 25 procent. Aan de overkant van de plas halen bedrijven driekwart van hun kredietbehoefte op bij beleggers. Wellicht een belangrijke reden dat er in de VS zoveel meer succesvolle starters zijn. Maar hoe doet u dat? Succesvol geld vinden om verder te groeien?

Download hier het hele artikel >> 

Direct een krediet aanvragen

Aan de kredietverlening bij Kredietunie Eemsregio u.a. zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat Kredietunie Eemsregio u.a. bij het beoordelen van uw aanvraag vooral kijkt naar de ondernemer en de kansen van zijn bedrijf i.p.v. naar ratio's. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken hebt met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend wanneer u aan één van de volgende voorwaarden kunt voldoen:

• bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap of startende ondernemer
• financiering is bedoeld voor activiteiten met een innovatief karakter
• financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden
• aanvraag bedraagt minimaal € 20.000,- en maximaal € 250.000,- 
• deelfinanciering is optioneel
• u beschikt over een ondernemingsplan, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant

Niet in aanmerking voor financiering komen:

• Verliesfinanciering
• Onroerend goed
• Levende have

Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie Eemsregio u.a. Daartoe moet de kredietnemer 1 certificaat ad  € 1000,- verwerven.

 

Direct krediet aanvragen

 

Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.