Kredietunie Eemsregio

Wat is een kredietunie?

 • Coöperatieve vereniging
 • Van, voor en door ondernemers
 • Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat
 • Gericht op verstrekken van krediet aan MKB Gericht op een regio of een branche
 • Kredietgevers (spaarders) zijn ondernemers
 • Kredietgevers ontvangen een rendement voor het risico dat zij lopen
 • Kredietgevers adviseren, ondersteunen en/of coachen kredietnemers
 • Zowel kredietgevers als –nemers zijn lid van de vereniging
 • Leden bepalen gezamenlijk het beleid, kiezen het bestuur, en zijn gezamenlijk eigenaar
 • Er is geen winstdoelstelling, een kredietunie werkt “not for profit, not for charity, but for mutu.a.l sevice”
 • Lijkt in vorm op boeren coöperaties uit vorige eeuw

 

Werking Kredietunie

Aandeelhouders

 

Markt: behoefte van MKB

 • Banken verstrekken maar mondjesmaat kredieten van € 50.000 tot € 250.000
 • Dit is slecht voor de economische ontwikkeling (geen ruimte voor investeringen en innovatie)
 • Kredietunies zijn een alternatieve financieringsbron
 • Er zijn ondernemers die met combinatie van hun kennis, ervaring en geld graag collega‐ondernemers willen helpen
 • Relatiebankieren voor kleine kredieten is voor banken te duur
 • Op jaarbasis vragen kleinbedrijf‐ondernemers voor € 12,3 mrd aan krediet aan (aug 2010‐aug 2011)
 • 40% van deze aanvragen (en 30% van aanvragen middenbedrijf) wordt afgewezen en/of teveel zekerheden gevraagd: er is een kredietbehoefte van ongeveer € 4,5 mrd
 • Een deel hiervan zal vermoedelijk bedrijfseconomisch verantwoord zijn
 • Een SWOT‐analyse van microfinanciering is opgenomen in bijlage A

 

Product Kredietunie Eemsregio u.a.

 • Financieringen maximaal € 250.000,‐
 • Financiering van productiemiddelen en/of werkkapitaal en/of innovatie.
 • Duur is maximaal 5 jaar, langere looptijden zijn mogelijk indien de kredietunie Eemsregio u.a. lang geld kan aantrekken
 • Aflossingsverplichting is lineair.
 • Verschaffen van kennis en ervaring aan kredietnemer gekoppeld aan kredietverlening
 • Dit gebeurt door één van de kredietverstrekkende leden of een andere door de coaching commissie geselecteerd lid (lidmaatschap is niet verenigbaar met lidmaatschap kredietcommissie)
 • Wijze van advisering/ondersteuning/coaching per krediet vast te stellen
 • Kredietverstrekkende leden worden per kwartaal geïnformeerd over de financiële voortgang van Kredietunie Eemsregio u.a. en de kwaliteit van de kredietportefeuille

 

Relatie met Vereniging van Kredietunies in Nederland

Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN)

 • Ondersteuning oprichting
 • Kosten kredietunies besparen door taken en activiteiten samen te verrichten
 • Administratie en rapportages
 • Juridische zaken (statuten, huishoudelijk reglement)
 • Advies/compliance wetgeving
 • Ondersteuning bij marketing
 • Toegankelijk maken BMKB regeling bij MinEZ
 • Relaties met politiek, internationaal/EU Brussel/EU Luxemburg, WOCCU, VS
 • ICT, website, bankrekeningen, liquiditeitsbeheer etc.VKN is eigendom van de aangesloten kredietunies

 

Kredietunie Eemsregio u.a.

 •  Kapitaal voor Kredietunie verschaffen
 • Middelen aantrekken voor kredietverlening
 • Marketing
 • Genereren en in eerste aanleg beoordelen kredietaanvragen
 • Besluiten tot kredietverlening
 • Ondersteunen/adviseren/ coachen kredietnemer door kredietgever
 • Alle leden informeren/verwachtingen managen/betrokkenheid creëren
 • Eigen bedrijfsvoering
 • Resultaat is voor de leden

 

Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.