Coaching

Het ‘afnemen’ van coaching in enige vorm is een randvoorwaarde voor het mogen ontvangen van krediet vanuit Kredietunie Eemsregio u.a.

 • De coach heeft specifieke branchekennis en ondernemerservaring
 • Naast kennis en ervaring kan ook het netwerk van de coach worden ingezet/benut
 • Ondersteunen van de kredietnemer met een coach vanuit de KredietunieEemsregio u.a. gebeurt in principe
 • Via maandelijks/per kwartaal/halfjaarlijks overleg tussen kredietnemer en coach
 • Met volledige informatieverstrekking over bedrijfsvoering en financiële situatie naar de coach toe
 • Onderwerp van bespreking zijn strategie, investeringen, bedrijfsvoering en financiële situatie Proces
 • De coachingscommissie stelt de pool van coaches vast die beschikbaar zijn
 • De kredietnemer kiest een coach uit de coachingpool

De persoon die coaching geeft

 • Is lid van de Kredietunie Eemsregio u.a., geen lid van het bestuur, of lid van één van de Kredietunie Eemsregio u.a. commissies
 • Adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze adviezen op te volgen; heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet
 • Heeft een integrale blik op de bedrijfsvoering, wat zich niet beperkt tot het krediet van de Kredietunie Eemsregio u.a.Is een onbezoldigde functie, krijgt wel onkosten vergoeding en vacatiegeld
 • Volgt indien nodig een korte opleiding
 • Aansprakelijkheid coach uitgesloten via contract tussen kredietnemer, coach en Kredietunie Eemsregio u.a.

 

Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.