Hoofdlijnen kredietbeleid en eisen

Hoofdlijnen kredietbeleid

Aflossing binnen maximaal 5 jaar, langere looptijd en bijbehorend aflossingsschema is alleen mogelijk indien de kredietunie Eemsregio u.a. ook lang geld heeft aangetrokken.

 • Debet rentepercentage is marktconform
 • Bij voordelig jaarresultaat kan dit lager zijn dan marktconform!
 • Cofinanciering met andere partijen is mogelijk echter tot een maximum van €250.000 door de Kredietunie Eemsregio u.a

 

Eisen aan kredietnemers 

 • Document met beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en de markt
 • Investeringsbegroting met toelichting, c.q. businessplan
 • Beschikbaarheid financiële gegevens: Jaarcijfers van afgelopen 3 boekjaren, exploitatiebegroting voor komend jaar, liquiditeitsprognose voor komend jaar
 • Betrouwbare gecontroleerde cashflow prognose
 • Kredietnemer mag niet verdringend werken ten opzichte van bestaande MKB bedrijven in de regio
 • Kredietnemers moeten open staan voor advisering/ondersteuning/ coaching
 • Bij voorkeur normale lening, in bijzondere gevallen is achtergestelde lening
 • Er worden zekerheden gevraagd ter beoordeling van de kredietcommissie
 • Kredietnemer kán meerdere kredieten vanuit Kredietunie Eemsregio u.a. ontvangen tot een maximum van € 250.000
Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.