Initiatief

Initiatief Regio Noord Oost Groningen

 • MKB ondernemers in de regio Noord Oost Groningen hebben het initiatief genomen om de kredietunie Eemsregio u.a. op te richten
 • Het startkapitaal is € 40.000,=
 • De provincie Groningen en gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond ondersteunen dit initiatief.
 • Groningen Seaports en SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsmond) ondersteunen het initiatief
 • De Kredietunie Eemsregio u.a. is in gesprek met de NAM
 • Kredietunie Eemsregio u.a. is voor alle regio gerelateerde bedrijven en startende ondernemers
 • Kredietunie Eemsregio u.a. wil interesse wekken om kapitaal én kennis ter beschikking te stellen aan andere bedrijven/leden
 • Krediet voorlopig maximaal € 250K per kredietnemer

Waarom dit initiatief?

 • Gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond investeren fors in de leefbaarheid van de kernen
 • MKB‐ers en starters kunnen moeilijk financiering krijgen
 • De Kredietunie Eemsregio u.a. wil met haar initiatief naast normale banken een alternatief aanbieden om voor MKB‐ers en starters een financiering mogelijk te maken
 • Met dit initiatief wil de Kredietunie Eemsregio u.a. een positieve bijdrage leveren om werkgelegenheid te creëren

 

Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.