Obligaties

Obligaties en aandelen

Leden: Obligatiehouders            

 • Uitsluitend Kredietunie‐leden
 • Brengen naast aandelenkapitaal middelen in i.v.v. Obligaties
 • 1 obligatie is € 500,‐
 • Obligatie geeft recht op vooraf vastgesteld minimum rente 1% en resultaat afhankelijk opslag
 • Rente kan hoger zijn bij positief resultaat, looptijd is perpetueel
 • Verkoop van Obligatie eventueel vanaf 2015 via veiling op interne markt
 • Aflossingen kredieten kan gebruikt worden om Obligaties af te lossen

 

Leden: Aandeelhouders

 • Obligatiehouders en kredietnemers worden lid van de coöperatie door één aandeel van EUR 1.000,‐ te kopen
 • Eén aandeel geeft recht op één stem, ongeacht het aantal Obligaties
 • Lid verwerft het economisch en juridisch eigendom van dat aandeel
 • Aandelen kunnen ook inschrijvingen zijn op de Ledenrekening
 • Alle leden beslissen jaarlijks over bestemming van het resultaat

 

Waarde Obligaties en risico's voor Obligatiehouders

De waarde van de Obligaties wordt bepaald door:

 • De hoeveelheid ingehouden resultaat (resultaat wordt eerste jaren niet uitgekeerd, maar aangewend voor groei en/of buffer):
 • De omvang van exploitatieverliezen die het vermogen van Kredietunie Eemsregio u.a. aantasten
 • Hoge defaultpercentages zijn grootste veroorzaker van exploitatieverlies

 

Risico’s die waarde beïnvloeden

 • Te hoog kostenniveau door onvoldoende uitgezette kredieten
 • Kredietaanvraagproces leidt tot verkeerde beslissingen en leidt tot kwalitatief ondermaatse kredietportefeuille
 • Kredietportefeuille is niet gespreid over verschillende branches, maar beperkt tot bijvoorbeeld één branche

 

Beheersmaatregelen

 • Veel aandacht geven aan genereren van kredietaanvragen in 1e jaar van Kredietunie Eemsregio u.a.
 • Door inzet Experian als bewezen en betrouwbare partner en gebruik van hun proces en ervaring
 • In kredietbeleid opnemen dat spreiding een belangrijk aspect is in beoordeling van kredietcommissie
 • BMKB‐regeling toepassen waar mogelijk
Werkgebied
Kredietunie Eemsregio
Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio u.a. bestaat uit de gemeenten: Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.